Fialda Web Terminal, nền tảng giao dịch chứng khoán All-in-One, social trading platform, mạng xã hội chứng khoán số 1 Việt Nam, nơi chia sẻ ý tưởng và kiến thức đầu tư chứng khoán, kết nối với cộng đồng đầu tư chứng khoán sôi động nhất Việt Nam. Fialda là công cụ hỗ trợ đầu tư chứng khoán All-in-One trên nền Web, cung cấp cơ sở dữ liệu tài chính, chứng khoán, tin tức, hồ sơ doanh nghiệp, dữ liệu giá real-time chính xác, đầy đủ và hệ thống nhất Việt Nam. Fialda cung cấp các công cụ/tính năng: bảng giá chứng khoán siêu nhanh, giao dịch chứng khoán phái sinh, lọc cổ phiếu thông minh, F-Data, FData, dữ liệu phân tích kỹ thuật, dữ liệu PTKT, cập nhật dữ liệu AmiBroker, cập nhật dữ liệu Metastock, AmiBroker Plugin, cập nhật dữ liệu Forex, Cảnh báo cổ phiếu real-time...dựa trên công nghệ 4.0 Big Data và AI

Cung cấp giải pháp truyền thông, dịch vụ thông tin tài chính, dữ liệu thị trường cho các nhà đầu tư cá nhân & tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Thế Giới.

Phát triển các giải pháp giao dịch thông minh, chuyên sâu, được robot hóa dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất AI & Big Data.

Tạo dựng một môi trường kinh doanh số, nơi tất cả mọi người đều có cơ hội phát triển sự thịnh vương cho bản thân.

Xây dựng một cộng đồng kết nối toàn bộ nhà đầu tư với chuyên viên môi giới, chuyên gia và doanh nghiệp.

Fialda Web Terminal

Fialda là Kênh thông tin chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, tài chính & chứng khoán được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ nhất Việt Nam áp dụng công nghệ 4.0 AI & Big Data. Tin tức và sự kiện doanh nghiệp được cập nhật liên tục. Thông tin về các giao diện cổ đông nội bộ, nhận định thị trường, phân tích chứng khoán qua lăng kính kỹ thuật, thông tin nhịp đập thị trường được cập nhật đầy đủ, liên tục và chính xác.

MORNING NOTE 06/01/2023 – Xu hướng ngắn hạn của thị trường nâng lên mức TĂNG – VNM

MORNING NOTE 06/01/2022 – Xu hướng ngắn hạn của thị trường nâng lên mức TĂNG – VNM • Chỉ số USD xác nhận xu hướng tăng gây áp lực lên giá hàng hóa và các đồng tiền khác • Phố Wall giảm mạnh do kịch bản tăng lãi suất được củng cố sau dữ liệu việc làm • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 686 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 118 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Biến động tích cực và rõ ràng hơn

Mr. Briskbear

2023-01-06T08:47:18.8055629

MORNING NOTE 05/01/2023 – Xu hướng ngắn hạn của thị trường nâng lên TRUNG TÍNH

• Chứng khoán châu Âu đã mở rộng đà tăng mạnh hơn • Phố Wall hồi phục nhẹ sau biên bản của Fed • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 411 tỷ, nhóm Ngân hàng được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 60 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Độ rộng danh mục chưa có chuyển biến tích cực

Mr. Briskbear

2023-01-05T08:47:20.8367268

MORNING NOTE 04/01/2023 – Chỉ số VNSmallcaps có chuyển biến tích cực trong ngắn hạn – TCM

Chỉ số YS30 đóng cửa tăng 1.8% và đồ thị giá vượt lên trên đường trung bình 20 và 50 phiên. Đồng thời, khối lượng giao dịch cũng tăng gần mức trung bình 20 phiên cho thấy cầu ngắn hạn đã cải thiện tích cực hơn, đặc biệt đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy tình trạng đi ngang có thể sẽ không còn diễn ra như những phiên giao dịch trước. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH.

Mr. Briskbear

2023-01-04T08:53:03.2872312

MORNING NOTE 03/01/2022 – Thị trường sẽ chưa có thay đổi lớn trong ngắn hạn

Chỉ số YS30 đóng cửa tăng nhẹ +0.6% và tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp với khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và đồ thị giá có dấu hiệu sớm kết thúc giai đoạn tích lũy này. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG.

Mr. Briskbear

2023-01-03T08:40:27.8456924

MORNING NOTE 29/12/2022 – Khối ngoại vẫn miệt mài mua ròng trong những ngày mưa

• Chỉ số Nasdaq đạt mức thấp nhất năm 2022 • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 350 tỷ, nhóm Thực phẩm và đồ uống được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 431 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá biến động trong vùng 79.5-85.0 điểm

Mr. Briskbear

2022-12-29T08:48:12.6508209

MORNING NOTE 28/12/2022 – Thị trường đang trong nhịp hồi và vẫn chưa kết thúc “mùa mưa”

Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 81.40 điểm (+1.5% so với phiên trước đó) với khối lượng giao dịch giảm mạnh và đạt mức thấp nhất kể từ giữa tháng 05/2022 cho đến nay cho thấy dòng tiền ngắn hạn suy yếu đáng kể. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục biến động quanh đường trung bình 20 phiên trong vài phiên tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH.

Mr. Briskbear

2022-12-28T09:00:36.3117743

MORNING NOTE 06/01/2023 – Xu hướng ngắn hạn của thị trường nâng lên mức TĂNG – VNM

MORNING NOTE 06/01/2022 – Xu hướng ngắn hạn của thị trường nâng lên mức TĂNG – VNM • Chỉ số USD xác nhận xu hướng tăng gây áp lực lên giá hàng hóa và các đồng tiền khác • Phố Wall giảm mạnh do kịch bản tăng lãi suất được củng cố sau dữ liệu việc làm • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 686 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 118 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Biến động tích cực và rõ ràng hơn

Mr. Briskbear

2023-01-06T08:47:18.8055629

MORNING NOTE 05/01/2023 – Xu hướng ngắn hạn của thị trường nâng lên TRUNG TÍNH

• Chứng khoán châu Âu đã mở rộng đà tăng mạnh hơn • Phố Wall hồi phục nhẹ sau biên bản của Fed • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 411 tỷ, nhóm Ngân hàng được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 60 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Độ rộng danh mục chưa có chuyển biến tích cực

Mr. Briskbear

2023-01-05T08:47:20.8367268

MORNING NOTE 04/01/2023 – Chỉ số VNSmallcaps có chuyển biến tích cực trong ngắn hạn – TCM

Chỉ số YS30 đóng cửa tăng 1.8% và đồ thị giá vượt lên trên đường trung bình 20 và 50 phiên. Đồng thời, khối lượng giao dịch cũng tăng gần mức trung bình 20 phiên cho thấy cầu ngắn hạn đã cải thiện tích cực hơn, đặc biệt đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy tình trạng đi ngang có thể sẽ không còn diễn ra như những phiên giao dịch trước. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH.

Mr. Briskbear

2023-01-04T08:53:03.2872312

MORNING NOTE 03/01/2022 – Thị trường sẽ chưa có thay đổi lớn trong ngắn hạn

Chỉ số YS30 đóng cửa tăng nhẹ +0.6% và tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp với khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và đồ thị giá có dấu hiệu sớm kết thúc giai đoạn tích lũy này. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG.

Mr. Briskbear

2023-01-03T08:40:27.8456924

MORNING NOTE 29/12/2022 – Khối ngoại vẫn miệt mài mua ròng trong những ngày mưa

• Chỉ số Nasdaq đạt mức thấp nhất năm 2022 • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 350 tỷ, nhóm Thực phẩm và đồ uống được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 431 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá biến động trong vùng 79.5-85.0 điểm

Mr. Briskbear

2022-12-29T08:48:12.6508209

MORNING NOTE 28/12/2022 – Thị trường đang trong nhịp hồi và vẫn chưa kết thúc “mùa mưa”

Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 81.40 điểm (+1.5% so với phiên trước đó) với khối lượng giao dịch giảm mạnh và đạt mức thấp nhất kể từ giữa tháng 05/2022 cho đến nay cho thấy dòng tiền ngắn hạn suy yếu đáng kể. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục biến động quanh đường trung bình 20 phiên trong vài phiên tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH.

Mr. Briskbear

2022-12-28T09:00:36.3117743

MORNING NOTE 27/12/2022 – Rủi ro ngắn hạn tiếp tục gia tăng và NĐT ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu

Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 80.18 điểm (-2.4% so với phiên giao dịch trước) và đồ thị giá giảm dưới đường trung bình 20 phiên với khối lượng giao dịch vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy đồ thị giá có thể sẽ chưa thể xuyên thủng hoàn toàn đường trung bình 20 phiên. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 bị hạ từ mức TĂNG xuống TRUNG TÍNH.

Mr. Briskbear

2022-12-27T08:57:35.0284591

MORNING NOTE 23/12/2022 – Thị trường vẫn tiếp tục đi ngang trong 2-3 phiên tới

• Phố Wall tiếp tục đà giảm sau các dữ liệu vĩ mô • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 2,465 tỷ, cổ phiếu EIB được bán ròng mạnh nhất • Tự doanh mua ròng 799 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Tiếp tục đi ngang trong 2-3 phiên tới

Mr. Briskbear

2022-12-23T08:54:22.8572617

MORNING NOTE 22/12/2022 – Thị trường đã chuyển sang “mùa mưa” ngắn ngày

• Giá dầu Brent tăng mạnh do triển vọng tích cực từ nhu cầu • Phố Wall hồi phục với kỳ vọng mùa báo cáo KQKD • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 1,688 tỷ, cổ phiếu EIB được mua ròng mạnh nhất • Tự doanh mua ròng 297 tỷ • Chỉ số YS30 – Tiếp tục đi ngang trong 2-3 phiên tới

Mr. Briskbear

2022-12-22T08:47:46.8037565

MORNING NOTE 21/12/2022 – Xu hướng ngắn hạn bị hạ xuống mức TRUNG TÍNH

• Phố Wall hồi phục nhẹ sau 4 phiên giảm liên tiếp • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 1,913 tỷ, cổ phiếu VPD được mua ròng mạnh nhất • Tự doanh mua ròng 20 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Có thể tăng điểm và đi ngang với biên độ hẹp

Mr. Briskbear

2022-12-21T08:47:00.7902386

MORNING NOTE 20/12/2022 – Vị thế mua mới có rủi ro cao

• Chỉ số Dow Jones giảm về sát đường trung bình MA50 • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 119 tỷ, chứng chỉ quỹ FUEVFVND được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 352 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Biến động quanh vùng giá hiện tại

Mr. Briskbear

2022-12-20T08:44:29.2092589

MORNING NOTE 19/12/2022 – Thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong tuần

MORNING NOTE 19/12/2022 – Thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong tuần • Chỉ số Dow Jones tiếp tục đà giảm về gần đường MA50 • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 286 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính tiếp tục được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 5 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Chỉ số có thể quay lại đà giảm trung hạn

Mr. Briskbear

2022-12-19T08:48:07.8657165

MORNING NOTE 16/12/2022 – Kháng cự gần nhất của VNI là 1,065 điểm

Chỉ số YS30 duy trì đà tăng và đóng cửa tăng 0.6% với khối lượng giao dịch tiếp tục giảm mạnh dưới mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vẫn giao dịch gần đường trung bình 50 phiên. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG, nhưng đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng và đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục đi ngang.

Mr. Briskbear

2022-12-16T08:45:35.2888471

MORNING NOTE 16/12/2022 – Phố Wall điều chỉnh nhẹ sau quyết định của Fed

• Phố Wall điều chỉnh nhẹ sau công bố của Fed • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 25 tỷ, nhóm Bất động sản tiếp tục được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 32 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá chưa thể vượt được đường MA50

Mr. Briskbear

2022-12-15T09:04:12.5998829

MORNING NOTE 14/12/2022 – Lạm phát Mỹ tiếp tục hạ nhiệt – Quỹ VanEck thay đổi chỉ số tiêu chuẩn

• Phố Wall thu hẹp đà tăng vào cuối phiên sau hưng phấn từ số liệu lạm phát • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 935 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 141 tỷ • Quỹ VanEck Vietnam ETF thay đổi chỉ số tiêu chuẩn • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá có thể tiếp tục đi ngang

Mr. Briskbear

2022-12-14T08:50:18.260385

MORNING NOTE 13/12/2022 – Xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN30 hạ xuống mức GIẢM

• Phố Wall tăng mạnh nhờ kỳ vọng lạm phát giảm mạnh • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 342 tỷ, nhóm Hóa chất được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 416 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Duy trì đà tăng điểm ngược thị trường chung

Mr. Briskbear

2022-12-13T08:41:45.7589774

MORNING NOTE 12/12/2022 – Hạn chế mua mới trong ngắn hạn

• Giá dầu Brent giảm hơn 11% trong tuần 05-09/12 • Chỉ số Dow Jones điều chỉnh về sát mức hỗ trợ ngắn hạn • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 477 tỷ, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 920 tỷ • Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại đang tăng lên trên mức 18% • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM

Mr. Briskbear

2022-12-12T08:45:44.2448002

MORNING NOTE 09/12/2022 – Chỉ số VN-Index vẫn có kịch bản quay lại vùng kháng cự 1,110-1,115 điểm

• Giá dầu Brent giảm về hỗ trợ $76.7 • Nasdaq và S&P500 chấm dứt chuỗi giảm điểm • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 617 tỷ, cổ phiếu VIC tiếp tục được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 97 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Các NĐT chưa nên mua mới trong giai đoạn này

Mr. Briskbear

2022-12-09T08:49:28.5981334

MORNING NOTE 08/12/2022 – Tiếp tục quan sát do các chỉ số giảm về gần ngưỡng hỗ trợ

• Xu hướng ngắn hạn của chỉ số Nasdaq hạ xuống mức GIẢM • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 1,030 tỷ, cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 49 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Áp lực bán ngắn hạn có dấu hiệu hạ nhiệt

Mr. Briskbear

2022-12-08T08:46:22.3942425

MORNING NOTE 06/12/2022 – Áp lực điều chỉnh gia tăng trong ngắn hạn – DV tài chính

• Rủi ro ngắn hạn trên chỉ số Dow Jones gia tăng • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 1,396 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 9 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá xuất hiện các phiên tăng giảm đan xen • Tiêu điểm ngành: Dịch vụ tài chính

Mr. Briskbear

2022-12-06T08:51:19.7398518

MORNING NOTE 05/12/2022 – Xu hướng trung hạn nâng lên mức TĂNG – Ngân hàng

• Chỉ số Dow Jones vẫn biến động quanh vùng đỉnh tháng 08/2022 • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 2,211 tỷ, nhóm Bất động sản tiếp tục được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 625 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM • Tiêu điểm ngành: Ngân hàng

Mr. Briskbear

2022-12-05T09:19:04.6742128

MORNING NOTE 02/12/2022 – Nhịp điều chỉnh chưa đáng ngại – HDB

• Chỉ số Nasdaq tăng nhẹ khi lợi suất giảm mạnh • Diễn biến các quỹ ETF • Giá CCQ Fubon FTSE Vietnam ETF duy trì đà tăng mạnh • Diễn biến giá các quỹ ETF đầu tư vào VN từ đầu năm • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 1,112 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 253 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá có thể điều chỉnh và vẫn biến động quanh MA20 • Cổ phiếu khuyến nghị: HDB

Mr. Briskbear

2022-12-02T09:05:58.4480328

MORNING NOTE 01/12/2022 – Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn biến động mạnh hơn – BMP

• Phố Wall tăng mạnh sau phát biểu của Fed • Diễn biến các quỹ ETF • Giá CCQ VanEck duy trì đà tăng mạnh • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 1,715 tỷ, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 635 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy • Cổ phiếu khuyến nghị: BMP

Mr. Briskbear

2022-12-01T08:57:23.3829257

MORNING NOTE 30/11/2022 – Khối ngoại tăng mua ròng đột biến – FRT

• Phố Wall hồi phục nhẹ chờ chủ tịch Fed • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 2,618 tỷ, nhóm Bất động sản tiếp tục được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 118 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Xu hướng ngắn hạn nâng lên mức TĂNG • Cổ phiếu khuyến nghị: FRT

Mr. Briskbear

2022-11-30T08:47:14.3760394

MORNING NOTE 29/11/2022 – Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung nâng lên TĂNG – REE

MORNING NOTE 29/11/2022 – Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung nâng lên TĂNG – REE • Chỉ số USD có dấu hiệu hồi phục • Phố Wall điều chỉnh mạnh do lo ngại suy thoái • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 1,703 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 74 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá tiến sát đường trung bình 20 phiên • Cổ phiếu khuyến nghị: REE

Mr. Briskbear

2022-11-29T08:49:57.1480064

MORNING NOTE 28/11/2022 – Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung nâng lên TRUNG TÍNH – VNM

• Giá dầu Brent nối tiếp đà giảm về gần đáy tháng 09/2022 • Xu hướng trung hạn của chỉ số S&P500 được nâng lên mức TĂNG • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 989 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng nhiều nhất • Tự doanh mua ròng 158 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Xu hướng ngắn hạn được nâng lên TRUNG TÍNH • Tiêu điểm cổ phiếu: VNM

Mr. Briskbear

2022-11-28T08:43:45.0823075

MORNING NOTE 25/11/2022 – Tâm lý NĐT tiếp tục tích cực hơn – STB

• Chứng khoán châu Âu duy trì đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 327 tỷ, nhóm Thực phẩm và đồ uống được mua ròng nhiều nhất • Tự doanh mua ròng 61 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá tiếp tục biến động hẹp • Tiêu điểm cổ phiếu: STB

Mr. Briskbear

2022-11-25T08:43:40.3110621

MORNING NOTE 24/11/2022 – Quan điểm thận trọng vẫn là quan sát – NT2

MORNING NOTE 24/11/2022 – Quan điểm thận trọng vẫn là quan sát – NT2 • Phố Wall duy trì đà tăng khi đồng USD tiếp tục suy yếu • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 123 tỷ, nhóm Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 22 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá tiếp tục biến động hẹp • Tiêu điểm cổ phiếu: NT2

Mr. Briskbear

2022-11-24T08:44:08.0789623

MORNING NOTE 23/11/2022 – Các NĐT mua thăm dò với tỷ trọng thấp

Chỉ số YS30 đóng cửa tăng nhẹ 0.6% với khối lượng giao dịch tăng mạnh và trên mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong vài phiên tới khi đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Mr. Briskbear

2022-11-23T08:46:17.5501555

MORNING NOTE 22/11/2022 – Dòng tiền “đầu cơ” quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ – Nhóm Hàng cá nhân

• Phố Wall điều chỉnh trước áp lực phục hồi của đồng USD • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 84 tỷ, cổ phiếu DGC bị bán ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 110 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Cơ hội ngắn hạn đang dần gia tăng • Tiêu điểm nhóm cổ phiếu: Hàng cá nhân

Mr. Briskbear

2022-11-22T08:48:54.3615984

MORNING NOTE 21/11/2022 – Cơ hội ngắn hạn gia tăng – Cơ cấu danh mục YS30

• Chỉ số Dow Jones duy trì đà tăng • Dòng tiền các quỹ ETF tại thị trường Mỹ • Dòng tiền đầu tư trên thế giới • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 27 tỷ, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 210 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Xu hướng ngắn hạn vẫn ở mức GIẢM

Mr. Briskbear

2022-11-21T08:43:22.4757089

MORNING NOTE 18/11/2022 – Khối ngoại vẫn duy trì mua ròng mạnh – Dự phóng ETF – Kim loại

• Giá dầu Brent xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn • Phố Wall tiếp tục điều chỉnh nhẹ • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 1,537 tỷ, nhóm Bất động sản tiếp tục được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 342 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Xu hướng ngắn hạn vẫn ở mức GIẢM • Dự phóng tái cơ cấu ETF Q4/2022 – 17/11/2022

Mr. Briskbear

2022-11-18T08:52:50.257993

MORNING NOTE 17/11/2022 – Cơ hội mua vẫn rất thấp

• Phố Wall điều chỉnh khi doanh số bán lẻ được dự báo sụt giảm • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 704 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 1 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – KLGD đạt mức kỷ lục

Mr. Briskbear

2022-11-17T08:38:08.4870754

MORNING NOTE 16/11/2022 – Thị trường phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

• Phố Wall tiếp tục mở rộng đà tăng và các chỉ số tiến sát mức kháng cự quan trọng • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 1,218 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 401 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Giảm sâu vào vùng quá bán

Mr. Briskbear

2022-11-16T08:53:03.0999873

MORNING NOTE 15/11/2022 – Thị trường phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

• Chỉ số Dow Jones điều chỉnh sau khi Fed đánh giá về tình hình tăng lãi suất • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 1,781 tỷ, nhóm Ngân hàng được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 54 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Xuất hiện mô hình nến đảo chiều

Mr. Briskbear

2022-11-15T08:53:38.0604464

MORNING NOTE 14/11/2022 – Đồng USD hạ nhiệt và khối ngoại đẩy mạnh mua ròng

• Chỉ số USD xác lập xu hướng giảm trung hạn • Nhóm cổ phiếu công nghệ của Mỹ tăng vượt trội khi lợi suất tiếp tục hạ nhiệt • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 2,551 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 161 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Nhóm cổ phiếu tăng trưởng vẫn hoạt động kém

Mr. Briskbear

2022-11-14T08:49:12.3027636

MORNING NOTE 11/11/2022 – Phố Wall tăng mạnh sau dữ liệu lạm phát

• Phố Wall tăng mạnh sau dữ liệu lạm phát • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 90 tỷ, cổ phiếu HPG bị bán ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 67 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Vẫn có khả năng xuất hiện các nhịp hồi

Mr. Briskbear

2022-11-11T08:58:35.757057

MORNING NOTE 10/11/2022 – Tâm lý NĐT vẫn còn lưỡng lự và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao

MORNING NOTE 10/11/2022 – Tâm lý NĐT vẫn còn lưỡng lự và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao • Rủi ro ngắn hạn của chỉ số Dow Jones tăng dần • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 678 tỷ, cổ phiếu STB bị bán ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 460 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Vẫn có khả năng xuất hiện các nhịp hồi

Mr. Briskbear

2022-11-10T08:56:15.8662376

MORNING NOTE 09/11/2022 – Chỉ số USD hạ nhiệt trước cuộc bầu cử Mỹ và dữ liệu lạm phát

Chỉ số YS30 đóng cửa tăng nhẹ 0.3% với khối lượng giao dịch giảm mạnh dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Đồng thời, đồ thị giá có thể vẫn chỉ đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật ngắn hạn, nhưng nhịp hồi phục này khó có thể kéo dài khi rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Mr. Briskbear

2022-11-09T08:56:17.8669634

MORNING NOTE 08/11/2022 – Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng nhưng tâm lý NĐT cá nhân vẫn suy yếu

• Giá khí xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn • Phố Wall phản ứng tích cực với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 587 tỷ, cổ phiếu VNM được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 18 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Các NĐT vẫn chưa nên mua mới

Mr. Briskbear

2022-11-08T08:55:09.5050897

MORNING NOTE 07/11/2022 – Mô hình đảo chiều sẽ xuất hiện?

MORNING NOTE 07/11/2022 – Mô hình đảo chiều sẽ xuất hiện? • Giá dầu Brent tăng mạnh do kỳ vọng TQ nới lỏng • Phố Wall quay trở lại đà tăng khi USD điều chỉnh mạnh • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 4 tỷ, nhóm Thực phẩm đồ uống tiếp tục được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 598 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Rủi ro ngắn hạn gia tăng ở nhóm cổ phiếu YS30

Mr. Briskbear

2022-11-07T08:58:02.9988358

MORNING NOTE 04/11/2022 – Chỉ số USD đã xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn

• Chỉ số USD xác lập xu hướng tăng ngắn hạn • Xu hướng ngắn hạn của chỉ số Nasdaq đã chuyển sang tiêu cực hơn • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 257 tỷ, nhóm Thực phẩm đồ uống được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 111 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Cơ hội ngắn hạn vẫn ở mức thấp

Mr. Briskbear

2022-11-04T08:44:00.9441244

MORNING NOTE 03/11/2022 – Thị trường thận trọng trước cuộc họp của Fed

• Phố Wall giảm mạnh sau quyết định tăng lãi suất của Fed • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 247 tỷ, cổ phiếu HPG tiếp tục bị bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp • Tự doanh mua ròng 26 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu tăng nhẹ

Mr. Briskbear

2022-11-03T08:48:48.1434789

MORNING NOTE 02/11/2022 – Dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

• Giá dầu Brent tăng mạnh do tồn kho giảm mạnh • Phố Wall tiếp tục điều chỉnh trước cuộc họp của Fed • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 758 tỷ, cổ phiếu HPG tiếp tục bị bán ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 18 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Tiếp tục đi ngang

Mr. Briskbear

2022-11-02T08:59:45.7702115

MORNING NOTE 01/11/2022 – Chỉ số VN-Index có thể hồi phục và biến động quanh 1,040 điểm – BID

• Phố Wall điều chỉnh nhẹ trước thời điểm đến gần cuộc họp Fed • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 235 tỷ, cổ phiếu HPG bị bán ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 264 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Tiếp tục biến động quanh MA20 • Cổ phiếu khuyến nghị: BID

Mr. Briskbear

2022-11-01T08:53:48.7425991

MORNING NOTE 31/10/2022 – Tâm lý lo ngại về rủi ro địa chính trị về mức trung tính

• Xu hướng trung hạn của chỉ số Dow Jones nâng lên mức TĂNG • Tâm lý lo ngại về rủi ro địa chính trị giảm đáng kể • Thị trường sẵn sàng cho kịch bản 0.75% của Fed • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 3385 tỷ, cổ phiếu EIB bị bán ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 293 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Thanh khoản cải thiện trong tuần qua • Tiêu điểm thị trường: KQKD quý 3

Mr. Briskbear

2022-10-31T08:50:14.3041542

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ TIỀN BẠC TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Thắng trăm trận thua một trận vẫn cháy túi là do không biết nguyên tắc này

Chung Tran

2022-10-29T11:02:31.4524402

MORNING NOTE 28/10/2022 – Chỉ số VN-Index biến động quanh 1,048 điểm – SX thực phẩm – CTG

• NĐT thận trọng sau thông tin GDP của Mỹ • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 173 tỷ, nhóm Bất động sản tiếp tục bị bán ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 4 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Mua thăm dò với tỷ trọng thấp • Tiêu điểm ngành: Sản xuất thực phẩm • Cổ phiếu khuyến nghị: CTG

Mr. Briskbear

2022-10-28T08:59:44.3358697

MORNING NOTE 27/10/2022 – USD hạ nhiệt và chỉ số VN-Index biến động quanh 1,000 điểm

• Chỉ số USD giảm mạnh sau quyết định của NHTW Canada • Chỉ số Nasdaq điều chỉnh mạnh do KQKD quý 3/2022 • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 37 tỷ, nhóm Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh mua ròng 40 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy

Mr. Briskbear

2022-10-27T08:46:25.7224793

Chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ – DXY là gì?

Bạn đã tìm hiểu về chỉ số DXY là gì, nhưng bạn có tò mò rằng liệu chỉ số này từ đâu mà có không? Cục Dự trữ Liên bang Mỹ – FED đã tạo ra chỉ số DXY (USD Index) để theo dõi giá trị của đồng tiền này.

Kim Hòa Fialda

2022-10-27T08:30:00.114

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSE) - KHẢ QUAN - Giá mục tiêu 1 năm: 69.000 Đồng/cp Giá cổ phiếu (Ngày 06/10/2022): 49.900 Đồng/cp

1. Tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong 6 tháng cuối năm 2022 nhờ thu nhập từ đền bù đất 2. Triển vọng tốt 2022-2023

Chung Tran

2022-10-26T15:44:23.4751705

MORNING NOTE 26/10/2022 – Chỉ số VN-Index biến động quanh mức 1,000 điểm – Ngân hàng

• Xu hướng ngắn hạn của chỉ số Nasdaq được nâng lên mức TĂNG • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 72 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh mua ròng 81 tỷ • Các quỹ đầu tư có xu hướng tăng tỷ trọng cổ phiếu • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy • Tiểu điểm ngành: Ngân hàng

Mr. Briskbear

2022-10-26T08:53:27.2025884

MORNING NOTE 25/10/2022 – Hạ tỷ trọng cổ phiếu cho các vị thế mua mới gần đây

• Chỉ số Dow Jones vượt đường MA50 • Chỉ số Hang Seng giảm về gần vùng đáy 2008 • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 110 tỷ, nhóm Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 103 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị đạt mức thấp nhất 52 tuần

Mr. Briskbear

2022-10-25T09:03:51.2888558

MORNING NOTE 24/10/2022 – Các NĐT dừng mua mới và quan sát thị trường

• Chỉ số Dow Jones tiến về gần MA50 • Chênh lệch lợi suất đang hồi phục nhẹ sau đáy tháng 09 • Diễn biến các quỹ ETF • Giá CCQ VanEck giảm về gần vùng đáy tháng 03/2020 • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 412 tỷ, nhóm Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 215 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giảm dưới mức 99.84 điểm

Mr. Briskbear

2022-10-24T08:54:31.1945512

MORNING NOTE 21/10/2022 – Khối ngoại duy trì đà mua ròng

• Phố Wall tiếp tục đà giảm khi lợi suất tiếp tục tăng mạnh • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 201 tỷ, nhóm Thực phẩm đồ uống và Ngân hàng được mua ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 106 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Nhóm cổ phiếu Bán lẻ dẫn đầu đà tăng

Mr. Briskbear

2022-10-21T08:52:01.7474435

MORNING NOTE 20/10/2022 – Cơ hội mua mới tiếp tục gia tăng

Chỉ số YS30 duy trì đà tăng nhẹ 0.2% với khối lượng giao dịch giảm mạnh dưới mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh đường trung bình 20 phiên, nhưng áp lực điều chỉnh có thể sẽ gia tăng do áp lực bán từ các vị thế bắt đáy trước đó. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Mr. Briskbear

2022-10-20T08:53:26.5109542

MORNING NOTE 19/10/2022 – Các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua thăm dò – PNJ

• Phố Wall duy trì đà tăng trước các số liệu sản xuất công nghiệp • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 5 tỷ, cổ phiếu HPG bị bán ròng mạnh, VNM tiếp tục được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 45 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Áp lực điều chỉnh có thể gia tăng • Cổ phiếu khuyến nghị: PNJ

Mr. Briskbear

2022-10-19T09:00:45.108948

MORNING NOTE 18/10/2022 – Chỉ số VN-Index kiểm định lại vùng 1,062-1,072 điểm – TLG, REE, DCM

• Phố Wall tăng mạnh khi mùa KQKD tích cực • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 295 tỷ, nhóm Thực phẩm và đồ uống được mua ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 53 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Tiếp tục mở ra cơ hội mua mới • Cổ phiếu khuyến nghị: TLG, REE, DCM

Mr. Briskbear

2022-10-18T08:52:27.992764

MORNING NOTE 17/10/2022 – Thị trường bước vào giai đoạn tích lũy – FRT, DPM

• Chỉ số Dow Jones mất hơn 400 điểm sau phiên tăng mạnh • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 253 tỷ, nhóm Hóa chất và nhóm Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 164 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá vượt kháng cự 99.84 điểm • Cổ phiếu khuyến nghị: FRT, DPM

Mr. Briskbear

2022-10-17T08:49:48.1974788

MORNING NOTE 14/10/2022 – Các NĐT xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp – SAB, DGW

• Phố Wall tăng mạnh sau báo cáo lạm phát • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 466 tỷ, nhóm Hóa chất được mua ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 202 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Xem xét mua thăm dò tỷ trọng thấp • Cổ phiếu khuyến nghị: SAB, DGW

Mr. Briskbear

2022-10-14T09:00:59.0508465

Infographic] Toàn cảnh trái phiếu ngân hàng nắm giữ nửa đầu năm 2022

Trong nửa đầu năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có những thay đổi mạnh mẽ sau khi cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với doanh nghiệp bất động sản. Tỷ trọng trái phiếu ngân hàng nắm giữ đã có sự dịch chuyển gia tăng lượng trái phiếu TCTD và giảm trái phiếu do doanh nghiệp phát hành.

Chung Tran

2022-10-13T12:59:29.1402525

MORNING NOTE 13/10/2022 – Chỉ số VN-Index kiểm định vùng 1,062 – 1,072 điểm

• Các chỉ số biến động hẹp trước thời điểm công bố lạm phát • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 1300 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 198 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Tiếp tục quan sát

Mr. Briskbear

2022-10-13T08:52:54.7883255

MORNING NOTE 12/10/2022 – Tỷ lệ số lượng cổ phiếu trên MA50 gần mức thấp nhất kể từ 2016

• Lợi suất trái phiếu xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn • Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục giảm mạnh do lợi suất tăng • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 133 tỷ, nhóm Thực phẩm và đồ uống được mua ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 505 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao

Mr. Briskbear

2022-10-12T09:04:13.3593756

MORNING NOTE 11/10/2022 – Chỉ số VNI kiểm định lại 1,062-1,072 điểm

• Phố Wall tiếp tục điều chỉnh khi rủi ro địa chính trị gia tăng • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 611 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 657 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Xuất hiện mô hình nến đảo chiều

Mr. Briskbear

2022-10-11T09:14:14.4314809

MORNING NOTE 10/10/2022 – NĐT vẫn duy trì tỷ trọng thấp trong trung hạn

• Giá dầu Brent nối tiếp đà tăng mạnh • Phố Wall điều chỉnh mạnh sau khi có dữ liệu việc làm • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 278 tỷ, nhóm Thực phẩm và đồ uống được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 548 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Chờ đợi nhịp hồi phục

Mr. Briskbear

2022-10-10T08:57:35.9226357

MORNING NOTE 07/10/2022 – Rủi ro ngắn hạn giảm nếu nhịp hồi hình thành

• Phố Wall tiếp tục điều chỉnh khi chờ đợi về báo cáo việc làm • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 209 tỷ, cổ phiếu HPG tiếp tục bị bán ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 583 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Chờ đợi nhịp hồi phục

Mr. Briskbear

2022-10-07T09:00:42.0022602

MORNING NOTE 06/10/2022 – Mua thăm dò với tỷ trọng thấp – KDC, GMD

• Giá dầu Brent xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn • Phố Wall thu hẹp đà giảm về cuối phiên • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại quay lại mua ròng 196 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 320 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Cầu gia tăng ở vùng giá cao • Cổ phiếu khuyến nghị: KDC, GMD

Mr. Briskbear

2022-10-06T08:56:24.1276566

Góc nhìn Fed Rate và Kế hoạch đầu tư

Fed rate - Lạm phát - CPI - Đầu tư

Kim Hòa Fialda

2022-10-05T11:32:05.5720027

MORNING NOTE 05/10/2022 – TTCK Mỹ đã có triển vọng tích cực hơn trong ngắn hạn

• Các chỉ số Dow Jones xác nhận xu hướng TĂNG ngắn hạn • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 500 tỷ, cổ phiếu HPG tiếp tục bị bán ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 13 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Cầu giá thấp gia tăng

Mr. Briskbear

2022-10-05T08:48:19.3254536

MORNING NOTE 04/10/2022 – Chờ đợi vùng cân bằng của thị trường nhưng hạn chế bán ra vùng này

• Phố Wall tăng mạnh sau khi đồng USD và lợi suất điều chỉnh • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 545 tỷ, cổ phiếu HPG bị bán ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 120 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Kiểm định lại đáy tháng 07/2022

Mr. Briskbear

2022-10-04T08:48:20.1850914

MORNING NOTE 03/10/2022 – Cầu bắt đáy gia tăng nhưng xu hướng chưa thể xác nhận tăng

• Chỉ số Nasdaq giảm mạnh về sát vùng đáy tháng 06 • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại quay lại mua ròng 188 tỷ, nhóm Hóa chất được mua ròng nhiều nhất • Tự doanh mua ròng 780 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Cầu bắt đáy gia tăng mạnh

Mr. Briskbear

2022-10-03T08:50:54.5032806

MORNING NOTE 30/09/2022 – VNI đã giảm sâu vào vùng quá bán, liệu có sóng tăng sau 2 tháng?

• Các chỉ số CK Mỹ quay trở lại đà giảm khi lợi suất trái phiếu tăng • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 252 tỷ, nhóm Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh mua ròng 104 tỷ • Chỉ số VN-Index giảm sâu vào vùng quá bán • Chỉ số YS30 – Xuyên thủng mức 111.46 điểm

Mr. Briskbear

2022-09-30T08:46:28.6025834

MORNING NOTE 29/09/2022 – VNI sẽ tiếp tục biến động quanh vùng đáy cũ

• Phố Wall hồi phục mạnh khi USD điều chỉnh mạnh • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 69 tỷ, nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 113 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá có thể sẽ biến động quanh mức 111.46 điểm

Mr. Briskbear

2022-09-29T08:46:53.8779936

MORNING NOTE 23/09/2022 – Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể dừng bán – DRC

• USD điều chỉnh, nhưng lợi suất trái phiếu tăng mạnh • Chỉ số Dow Jones vẫn mở rộng đà giảm • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 128 tỷ, nhóm Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 417 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá vẫn giao dịch trên mức hỗ trợ 118.55 điểm • Cổ phiếu khuyến nghị: DRC

Mr. Briskbear

2022-09-23T08:47:31.1954408

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

8 thay đổi đáng chú ý về chào bán trái phiếu: NĐ65 sẽ "hâm nóng" lại thị trường TPDN sau nhiều tháng đình trệ

STOCK 247

2022-09-22T15:11:35.9805604

MORNING NOTE 22/09/2022 – Thị trường biến động mạnh do ảnh hưởng từ Fed

• Phố Wall giảm mạnh sau khi Fed quyết định tăng lãi suất • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 128 tỷ, nhóm Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 417 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá cân bằng

Mr. Briskbear

2022-09-22T08:48:41.961084

MORNING NOTE 20/09/2022 – Các nhà đầu tư tiếp tục cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu

• Phố Wall hồi phục kỹ thuật, nhưng tâm lý thận trọng và lợi suất trái phiếu lên mức cao • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại quay lại mua ròng 134 tỷ, cổ phiếu HPG được mua ròng nhiều nhất • Tự doanh mua ròng 98 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Xu hướng ngắn hạn hạ xuống mức GIẢM

Mr. Briskbear

2022-09-20T08:45:21.7032857

MORNING NOTE 19/09/2022 – Thị trường vẫn chưa có điểm cân bằng

• Tâm lý đang chờ đợi Fed, nhưng thực tế đã phản ánh vào thị trường • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại tiếp tục bán ròng 510 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh mua ròng nhẹ 2 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá có dấu hiệu tiêu cực hơn

Mr. Briskbear

2022-09-19T08:57:13.0364147

MORNING NOTE 16/09/2022 – Dòng tiền vẫn suy yếu nên ưu tiên chiến lược phòng thủ – BWE

• Phố Wall tiếp tục đà giảm sau các số liệu vĩ mô tích cực • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại tiếp tục bán ròng 320 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 126 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Nhóm Nước và Khí đốt dẫn đầu đà tăng • Cổ phiếu khuyến nghị: BWE

Mr. Briskbear

2022-09-16T08:43:15.8840068

MORNING NOTE 15/09/2022 – Các NĐT chưa nên mua mới, duy trì tỷ trọng thấp hiện tại

• Giá khí tăng mạnh do dự báo nhu cầu tăng mạnh • Phố Wall hồi phục nhẹ và giao dịch thận trọng • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 61 tỷ, nhóm Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 223 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá tiếp tục đi ngang

Mr. Briskbear

2022-09-15T08:42:22.3691407

MORNING NOTE 14/09/2022 – Lạm phát tiếp tục đè nặng thị trường

• Phố Wall bị bán tháo sau số liệu lạm phát • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 219 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính bị bán ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 154 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Rủi ro ngắn hạn tăng cao nếu thủng hỗ trợ 122 điểm

Mr. Briskbear

2022-09-14T08:48:08.5033599

MORNING NOTE 13/09/2022 – VNI có thể kiểm định lại hỗ trợ 1,240 điểm

• Phố Wall tích cực khi kỳ vọng lạm phát đã đạt đỉnh • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại tiếp tục mua ròng 166 tỷ, nhóm Tài nguyên Cơ bản được mua ròng nhiều nhất • Tự doanh bán ròng 402 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Khó có thể vượt 127.5 điểm

Mr. Briskbear

2022-09-13T08:49:06.9989449

MORNING NOTE 12/09/2022 – Các NĐT hạn chế bán tháo trong các nhịp giảm mạnh

MORNING NOTE 12/09/2022 – Các NĐT vẫn duy trì tỷ trọng thấp • Chỉ số Nasdaq tích cực trong ngắn hạn • TTCK Việt Nam đang dần thoát khỏi top thị trường giảm mạnh nhất • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại tiếp tục mua ròng 179 tỷ, cổ phiếu HPG tiếp tục được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng 29 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG

Mr. Briskbear

2022-09-12T08:40:18.1809002

MORNING NOTE 08/09/2022 – Xu hướng ngắn hạn đã hạ xuống mức GIẢM, các NĐT tiếp tục giảm tỷ trọng

• Phố Wall hồi phục khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại tiếp tục bán ròng 511 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính bị bán ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 373 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Hỗ trợ gần nhất 122 điểm

Mr. Briskbear

2022-09-08T08:43:44.242106

MORNING NOTE 07/09/2022 – Thị trường xuất hiện các phiên tăng giảm đan xen

• Phố Wall tiếp tục đà giảm trước nỗi lo lãi suất • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại tiếp tục bán ròng 254 tỷ, nhóm Dịch vụ dầu khí được mua ròng mạnh • Tự doanh quay lại mua ròng nhẹ 13 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Nắm giữ tỷ trọng hiện tại

Mr. Briskbear

2022-09-07T08:47:43.7166159

MORNING NOTE 06/09/2022 – Các NĐT cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu – Dự phóng tỷ trọng danh mục ETF

• Giá dầu Brent hồi phục mạnh sau quyết định của OPEC+ • TTCK châu Âu thu hẹp đà giảm về cuối phiên • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại tiếp tục bán ròng 383 tỷ, cổ phiếu NVL tiếp tục bị bán ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 180 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu • Dự phóng danh mục DB x-trackers FTSE Vietnam ETF

Mr. Briskbear

2022-09-06T08:50:04.1855646

MORNING NOTE 31/08/2022 – Các nhà đầu tư nên hạn chế mua mới trong giai đoạn này

- Chỉ số Dow Jones giảm dưới MA50 - Khối ngoại mua ròng nhẹ 2 tỷ, nhóm Hóa chất bị bán ròng mạnh - Tự doanh tiếp tục mua ròng 78 tỷ - Chỉ số YS30 – Đồ thị giá biến động quanh 127.5 điểm

Mr. Briskbear

2022-08-31T10:22:57.6407085

MORNING NOTE 30/08/2022 – VNI vẫn tiếp tục biến động trong vùng 1,260 – 1,285 điểm

• Chỉ số Dow Jones cân bằng tại MA50 • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 373 tỷ, nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng bị bán ròng mạnh • Tự doanh quay lại mua ròng 202 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Tăng điểm vượt trội so với thị trường

Mr. Briskbear

2022-08-30T08:38:00.4339566

MORNING NOTE 29/08/2022 – VNI vẫn khó vượt được vùng 1,260-1,285 điểm – IDC

• Phố Wall giảm mạnh sau phát biểu của Fed • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng 61 tỷ, nhóm sản xuất thực phẩm tiếp tục được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng 104 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá chưa thể vượt mức 127.5 điểm • Top cổ phiếu quan tâm: IDC

Mr. Briskbear

2022-08-29T08:46:52.7389459

MORNING NOTE 26/08/2022 – VNI cần chờ thêm tín hiệu vượt hoàn toàn vùng kháng cự – DGC, DPM

• Chỉ số Dow Jones vượt lên trên MA20 • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại quay trở lại mua ròng 101 tỷ, nhóm sản xuất thực phẩm được mua ròng mạnh • Tự doanh bán ròng nhẹ 32 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Báo cáo dự phóng tái cơ cấu ETF quý 3/2022 • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá vượt mức 127.5 điểm • Cổ phiếu khuyến nghị: DGC, DPM

Mr. Briskbear

2022-08-26T08:40:51.6493646

MORNING NOTE 25/08/2022 – Thị trường vẫn khó để vượt qua “tâm bão” 1,260-1,285 điểm – BSR

- Khối ngoại bán ròng 161 tỷ, VNM và PVD chiếm phần lớn giá trị mua ròng - Tự doanh quay lại bán ròng mạnh 159 tỷ - Chỉ số YS30 – Đồ thị giá chưa thể vượt hoàn toàn mức 127.5 điểm - BSR – Kết quả kinh doanh tích cực nhờ giá dầu

Mr. Briskbear

2022-08-25T08:46:18.3272001

MORNING NOTE 24/08/2022 – Nguy cơ lạm phát trở lại gây rủi ro chứng khoán toàn cầu

• Giá dầu Brent hồi phục mạnh, giá hàng hóa tăng mạnh gây áp lực lạm phát gia tăng trở lại • Chứng khoán Mỹ tiếp tục đà giảm do lo ngại Fed • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại tiếp tục bán ròng 113 tỷ và VNM vẫn tiếp tục dẫn đầu xu hướng mua ròng • Tự doanh quay lại bán ròng mạnh 347 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Kiểm định lại kháng cự 127.5 điểm

Mr. Briskbear

2022-08-24T08:38:36.5254475

MORNING NOTE 23/08/2022 – Cơ cấu danh mục để giảm tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn

• Xu hướng ngắn hạn của TTCK Mỹ hạ xuống mức GIẢM • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại trở lại bán ròng 269 tỷ, VNM vẫn được mua ròng mạnh • Tự doanh mua ròng nhẹ 72 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá giảm về gần đường trung bình MA20

Mr. Briskbear

2022-08-23T08:44:54.7658685

MORNING NOTE 22/08/2022 – Vùng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh 1,250 điểm – Cơ cấu danh mục YS30

• Phố Wall điều chỉnh khi lợi suất trái phiếu và chỉ số USD tăng mạnh • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng 428 tỷ tuần 15-19/08/2022, HPG được mua ròng mạnh nhất trong tuần qua • Tự doanh mua ròng mạnh 231 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu tăng dần • Cơ cấu danh mục YS30

Mr. Briskbear

2022-08-22T08:50:00.7687343

MORNING NOTE 19/08/2022 – VNI tiếp tục giằng co trong vùng kháng cự – SAB

• Phố Wall quay trở lại đà tăng khi tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại quay trở lại mua ròng 112 tỷ và tập trung mua ròng vào nhóm Largecaps • Tự doanh quay trở lại bán ròng 88 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Khó có thể vượt kháng cự 127.5 điểm • Top cổ phiếu quan tâm: SAB

Mr. Briskbear

2022-08-19T08:41:14.2259267

MORNING NOTE 18/08/2022 – VNI chưa thể vượt được vùng kháng cự – NKG

• Phố Wall điều chỉnh sau 5 phiên tăng liên tiếp • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại bán ròng nhẹ 63 tỷ, HDB được mua ròng nhiếu nhất trong nhóm Ngân hàng • Tự doanh mua ròng mạnh 168 tỷ, ngược xu hướng bán ròng của khối ngoại và NĐT cá nhân • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Nhóm BĐS và CK dẫn đầu đà tăng • Top cổ phiếu quan tâm: NKG

Mr. Briskbear

2022-08-19T08:39:48.6376342

GIỚI THIỆU CÁC TÍNH NĂNG QUAN TRỌNG, HỮU ÍCH CỦA FIALDA WEB TERMINAL

NỀN TẢNG PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN ALL-IN-ONE 1. Màn hình phân tích kỹ thuật đa khung All In One 2. Thống kê nhận biết dòng tiền thông minh 3. Bộ lọc cổ phiếu siêu mạnh 4. Phân tích chi tiết cổ phiếu toàn diện 5. Quản lý và chia sẻ watchlist cho bạn bè 6. Cảnh báo tuỳ biến real time 7. Đầy đủ tin tức kinh tế tài chính doanh nghiệp 8. Nơi kết nối chia sẻ của cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán

Chung Tran

2022-08-17T21:35:50.6556254

MORNING NOTE 17/08/2022 – Tâm lý ngắn hạn đang thận trọng hơn – VOS

• Nhóm bán lẻ dẫn dắt đà tăng TTCK Mỹ • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng mạnh 511 tỷ, trong đó phần lớn mua ròng vào HPG • Tự doanh quay lại mua ròng mạnh 181 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Rủi ro ngắn hạn gia tăng nếu… • Cổ phiếu khuyến nghi: VOS

Mr. Briskbear

2022-08-17T08:59:09.5404592

CẬP NHẬT TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG NGẮN HẠN CTCP FECON (FCN)

Ý tưởng đầu tư: Giá cả nguyên vật liệu suy giảm giúp Biên lợi nhuận phục hồi

Kim Hòa Fialda

2022-08-15T11:42:59.651186

MORNING NOTE 15/08/2022 – VNI kiểm định lại vùng kháng cự – Tổng hợp KQKD 6 tháng 2022

• Xu hướng trung hạn của ba chỉ số CK Mỹ được nâng lên mức TĂNG • Diễn biến các quỹ ETF • Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT • Khối ngoại mua ròng nhẹ 80 tỷ tuần 08-12/08, quay trở lại mua ròng CCQ E1VFVN30 • Tự doanh quay trở lại bán ròng nhẹ 21 tỷ • Quan điểm thị trường ngắn hạn • Chỉ số YS30 – Đồ thị giá kiểm định mức 127.5 điểm • Tổng hợp KQKD 6 tháng 2022

Mr. Briskbear

2022-08-15T08:45:16.1702512

Trang chủTổng hợp thị trườngThị trường HSXThị trường HNXThị trường UPCOMTin tức mới nhấtTin tức phổ biếnTin tức chứng khoánTin tức tài chính & ngân hàngTin tức bất động sảnTin tức kinh tế vĩ môTin tức doanh nghiệpTin tức thế giớiTin tức từ cộng độngWatchlistPortfolioPhân tích kỹ thuậtBảng giáCổ phiếu A-ZLọc cổ phiếuPhái sinh & Chứng quyềnCảnh báoTổng hợp thống kê thị trườngCổ phiếu trọng yếuCập nhật kết quả kinh doanhBáo cáo & DownloadTổng hợp báo cáo phân tích quýVNINDEXVN30VNXALLSHAREHNXINDEXHNX30UPINDEXPDCXDCNWTFCMDCMCCMSDKBCMACMHLYMCMLCMHCMVCMTCMPCMGICFICEICDICBICAICL44FUEIP100MICLICADSVICUICCTFSICRICPICVDSNTFTDSTTFDNHPOVTV4VNHTNHDHMCTNBTNHTNVHMTTNPTNDNPHFBDAEBEDHNPNEDVNPMEDTNPPNPDP1TEDKMRSEDHMRDTVTISLYFBTVHC3PISVC3MTVHTVVTVTHUBSHPTVNSHMSHKSHISHVSHBELSSHPSHVNXMELTELGSPL63DSPBSPASPHKBEVEHSPVSPCETBRRGH3QSPPSPNETS55SJDPVEMH3VETTETHUGPETTUGBXHLM8FUESSV50DGCOGCNGCMGCDXPLGCLPBHPBVGCVPBTPBSPBSGCRGCPGCVXPPJTSD4SZGFTIDTICTIHTIVTICFMPTIMBNIBNGMAFUEVN100GLCVMAFLCELCCLCSMAMLCFUESSVFLILCHLCVLCS74ITQPLCVGSVTQSGSPGSS27TN1DAHSBVHAHGKMD11CAPH11FUEDCMIDV11NAPDQCTRASRAODEHAPSAPPAPHQCNLSMLSVQCDCGBCGSQCACGILSHLSMCGLCGSLSICGVCGSCGQCGPCGTKUBVHTA6BAXHVHTVHSVHHAXPVHDPMMCOHPMTCOSCOSPMMNBDVPCVPHNBGMDVNBNVPTNBCMDBMDAMDMIETVPPVPVIEVMDDHGTIEBHGLHGKHGHHGXMDVHGLCWTHGSHGPX1VCWTCWCBIABITV6HVXPNJMMLPVXC22MSBKSBWSBTSBSSBPSBMEFCMTVEFDP3S96KMTNT2VMTTMTSMTPMTKHWTHWQHWCENTSJDRLPENFOCFUEMAV30DOCVOCVXBFRTMA1ARTSJFHEVHRTDDHTRTCDHSRTPRTTL4KDHTDHXDHDNMFUESSV30HNMVNMTA9TNMCDPADPVUANDPDTCLDPCTCAGEIDPHDPNTCVDPMTCDCRTDPLTCKTCSDPCCRRDPITCHTCNOSWTCVTCKOSTTCSTCJOSQTCPTCVOSVCRTOSTCRSCRPOSYTCVFGTV1SFGDIHHD6QNUSD6NDXVIHDTKSDXGSMVTKSTKCSMASMGABHSMVSMCABBABSSMNABCIPVABCYCKIPSABGTSFTSVIPCTSTIPSIPBTSATSMTSCKGKTSBKGITSPLEHHRVTSNKGTTSSTSPTSPHRTKGSKGS99LIXVIXTIXTXMBVBPXMNVBMVBTVBPVBE1VFVN30PEQDS3DPGAPGHPGVPGLKWTS3CCABCAVCAFBCDBCBBCABCNBCLBCKBCIBCHBCVBCCMFTBCBMFRBCPBCYBCLUTSD1HUTHPWVPWSGHDMNCMNBMNAAMHAMDHASMNBHASD9SAMSZLNHAKHAAGPDWCSHAEBSVGPCBSTGPSGPBBSABSMBSSWCHBSMRFVFRCMVSBSBMVAMVQBSNAUSRFCLHAGXTLHDVMBDBTVMPVMHDBVDBTDBSDBPDBVLPDWSMCDLCDTLPBWSPLPGE2HCDLWSTCDCNGSCDRCDHWSVWSNNGHNGPWSVNGVE2TA3TNGPNGCLXIDJUDJDCLSDJCCLACLPLXTCLSCLRCLEIBL43VIBDTEDHDL35DCTDPRCCTKHDHTENCTVTEVHDDSGTTETHDBSGICTASGPTEQHDHCTNSGVCTDNWVPRUCTLSGTCTBNWISGHSGPCTONWVSGTV3TSGSSGPSGTNWCMIBMIQNWLMICK8MHLKHLFSOVHLMECLECHECVECAG1PECDHTBHTNHTDXGTHTDM7LM7DRIPSWDDMLG9KDMHDMFUCTVGF3CKATDMTKACJCNJCIJCHJCMESVJCDL1TJCSJCHESPJCVESSDUMIMVIMCPADOPIPAVPASGBPGBNBELBETOPDAGCAGHJSHNRNAGVNRSJSPJSHAGTAGSD3GTHDTHBTHFOXVC5NTHMTHSC5HTHVTHTTHSTHPTHPFLVNZSNZC4GDTPKLBCTPBTPILBHLBVLBNTPMTPBWECKDHTPVTPTTPSTPBSRQTPPTPEVGMSRDVGBVGX26HVGNAWCT6LAWCH5TVGBT6SVGPVGTAWCTXVTXPTXM10L10BQBPVONQBMQBGCFDCFDPDBCFMCFICFHPDVCFVPDSPDPCFHKTDVWL18VE4TVWFCNAPLAGMLGMKGMICNHGMDNACNABNAPCNHNAGMCFMCVNAEMCTNADMCCMCBMCAMCLMCHMCVMCUMCTMCSMCPMCNO1FPTCCVBCVACVAPTXMCVHFMPTLPTHPTSCVBBHPPTHBHVBHCMKTBHSBHFHNDHNCX8DLMBHNCLMLLMKLMHHNC21THNBSASHNASAPHNGEEHSAV21FRCVSANBPDRCCRCBRCNRCEMSCMSCARBMSAMSIRCHRCPBPFT1VRCDDGCDGTRCSRCBDGREEBT1ADGHMSHARPRCVMSMDGLDGTMSTARHDGHT1PMSNHVTDGSDGHHVE29TBXCDOHDOGNDDNDPXAPOBGVRMNDBRSHNDORSVNDDIGSJECIGBIGGDWPNDMIGTRSLIGBDWHIGPVRNDWVIGLDWTIGSIGHDWECITDWCCIMCIICIHCIVCIDNLTCISCIVNLBIOL40DTBC32CTBBTBA32ATBNTBMTBVTBDFFDSDTTBSTBRTBBSDPTBDNTCNTKSDANTNNTUSDTSDPSDVNTTNTQNTPNTVIWVC7VTJTHIBSLSHINSLSCYFUEKIVFSHSLSFNAAAFUEVFVNDPSLB82DSTCFVCSTBSTASTNSTMSTSB1KSTISTVSTTSTQSTS4ADXLCOMHOMSKNPXLPOMHVATVAPVAHEPCDRSEPGGGAGGAPFMGGCKVKPFPDRMKVNXTVGGTGGVXTSKVGEXPXTFTMHTMVTMSGOABBNBBMBBVBBEMEDADCADAMEFIRDUSIMEHADDLGDC2CLGSZCNLGVIRDGWBGWBTUHLGVC2VLGTLGHGWEFISPVSFIBALHD8SD8SALRALFUCVREITPLOVEOFL62CREDATCATAATV15VRECT3TVDSVDGLWHATPREPVDVATCLWBLWRATPATVLWBVLNVLPVLMDAHDAFCCSDABCCACCMCCLCCICCHCCVCCCE1SCCRCCQCCPCCGVTCVTHNFNVTVE1VNFHVTTVTSVTPVTTQWCPIAPIHPIDNNVPITCKDBMCNNSPIBBMPPILBMINNVE9CIASBMYBMGHCDHCCHCBHCPIAFCSNHCDCSMHCLHCACSAGRHHCNCSVHCMGRLCSSHCWCSPHCVCSVGRKSFSCSANVSGRXHCVSFSJ1SSFGMHHU4LMHHMHBHKIHKMPYDSNMSNPPYVSNSSNPSNCMPBMPAMPSEBIMPFHSTMPDLRCHSPMPKHSSDDHHSXMPHLRDSVCSVTHSSHSPHSKSVHSVDRHGMXCMXHEJTMXVDLUDLFIDEIDDIDCIDBIDGDTNUEL45BDTHIDNDTVIDDTGCTGTIDBTGSIDATGPIDVDTMTGDXVLTGTDTSDTHTGVW3VTGTW3TTGSTGPTGTOWPOWHNIGILVNIUNITNIOILVTODFCBFCPTONFCHFCVFCTFCBAFSFCFITNAFLAFHAFVAFDC4DP2CC4SAFSZEVITCTWBTWPITNTWSP2HTWCSISTWBSIHSIDANVSICANSSIPSIVNYHANHEMUEMTANPANILAHLAVLADKCBKCPLAKKCBSQMFSEVFVKCTKCKSQAVFIFSVFSCAVAAVNAVHAVVAVSAVDVNCVNBVNPXIMVNHVNVVNTVNSVNSJMGPCEPCDPCBCECPCBPCACEAPCOPCMPCKCEVCEVPCUPCTPCSPCSGDPCEPPCPGDMBGVE3VBGTR1PVVSD5FGLLGLVGLG36VESAFDLDTMBSMBPMBDGTDPSCTRAPSHLDVHESHETLDHGTHTRVPSVGTMWGVTRDBWTPSSGTPGTPPSNBWCI5FUEKIV30BMJHU6LAIHAICLLPMJPAIG20VTZTTZE12C12L12X20HRBV12S12SRBGLTNDFMDFDLTBLTALTTDFHLTNS2TLTQLTDDNCDNSVIPVINDNVDNTDNFUCTVGF4SDNST8PDNDNCCNCNNCLNCINCVNCC47TNCSNCQNCPNCDDVCQTNQTVIFIDVDCHSDVPDVOCHMCHTCHPCHEINCMMGTAPVYVINDTATINCTAATAMTACCPBCPITAVTAMCPTTADSCCSCBSCVCPNSCABRGEGVSCUSCTSCCEGSSCPSCVNSTNSTBRSBRQNSHU1TEGPEGSIVYEGPIVVC6NHHTC6VHHPHHVCXFRMCEOARMDHPCHPBHPNHPTYAKHPHHPTHPSHPPHPNSSLSSPXCWSSLM3SJGIDITDISHXD2DTB8HUBGTDDTDCTDAGFBTDDXSBOTITDVTDTTDPPEHOTPTDTOTPXSPOTTV2PV2CIIBIISD7HIIDTLSIINTLMTLKTLSDYHTLFBAVTLTTLSGNSTLPGNPTLDACC92SBANACMACKACHACDC1CC1SACSZBBLFPACGTTCGVDTTKLFCTTBTTHC1VC1NTTVLFKTTPC1HTTVGVTTTSTTX77IN4PGVPTTBLNVC9BWAL61DVCAVCPWAGASGERL14MVCDASKVCJVCAASNASMASLASTVCSVCHASPVCSASALVPASTH1C69BKHTS4AFXXLVSKHHFXCQNAUMNQNMQNLQNGCBTQNBCBACBOCBPQNKCBHCBVCBDNEMKPDBDTCBHKPONEVKPEVSBVSIBDHBDVNEEMGTBDCMGSBDBMGIVSVVSND2TVSHMGHD2PVSVMGTMGSD2PMGEPHDPHLO5CPHAPHHPHVPHVGIUPHTCJSCJTPHSPHSGIQPHPPHPGIVE8XPHDZMSBLDHBDPPAPPS72THBSHBHPPDBTTPPBBTSPPABTPPPNBTVSEDRGPSETBTCMWSBTHU3PBTVRGTMWBLIPMWTLIHPXFDCVEASEACDCADCPRONDCMDCKDCIDCHDCUDCTDCSDCNasdaqDow 30 FuturesNasdaq FuturesNasdaq 100FTSE 100KOSPIShanghaiHang Seng FuturesChina A50KOSPI 200 FuturesS&P 500CAC 40Dow 30DAXNikkei 225Hang SengDAX FuturesFTSE 100 FuturesS&P 500 FuturesCAC 40 FuturesNikkei 225 FuturesVN30F2306VN30F2QVN30F2303VN30F1QVN30F2302VN30F2MVN30F2301VN30F1MCVJC2204CVHM2211CMWG2213CNVL2207CMSN2214CVNM2211CPDR2205CMBB2215CHPG2221CVRE2219CMSN2207CMSN2213CMWG2212CSTB2225CVNM2210CTCB2211CVNM2207CPDR2206CVPB2211CMWG2210CHDB2210CVNM2209CFPT2210CFPT2205CVHM2218CVRE2213CVRE2218CHPG2227CSTB2218CVHM2213CMWG2206CNVL2210CTCB2212CVPB2212CSTB2220CHPG2215CVHM2220CFPT2211CMBB2211CVRE2212CMSN2209CPOW2205CPOW2210CTCB2213CVPB2213CVPB2207CNVL2208CMBB2210CMBB2212CVRE2215CHPG2225CPOW2204CVHM2215CTCB2207CSTB2222CTPB2204CMBB2213CVRE2221CHDB2208CHPG2224CVRE2216CMSN2210CTCB2214CVJC2206CHPG2219CSTB2223CMWG2215CKDH2209CFPT2214CVRE2217CHPG2223CFPT2209CPOW2209CSTB2214CVHM2217CACB2207CPNJ2204CKDH2212CFPT2212CPOW2208CSTB2215CVHM2216CVRE2211CMSN2212CTCB2216CPNJ2205